Vakuutusten kilpailuttaminen

Vakuuttava.fi on nopein, helpoin, paras tapa kilpailuttaa vakuutukset

Palvelun hinnoittelu

Asiakas maksaa meklaripalkkiona vain 50% 1.vuoden vakuutusmaksusäästöistä. Seuraavien vuosien osalta asiakas saa hyödyt täysimääräisinä itselleen. Meklaripalkkio muodostuu maksettavaksi vain siinä tapauksessa, jos asiakas hyväksyy kilpailevan yhtiön tarjouksen tai nykyisen yhtiön puolustustarjouksen. Palvelun tuottaa vakuutusmeklariyhtiö Novum Oy.

4.5/5

Asiakastyytyväisyys 4,5/5

478e

Keskiarvosäästö kotitaloutta kohden

300+

Kilpailutettua kotitaloutta

Asiakkaan hyöty on puolet ensimmäisen vuoden säästöistä ja seuraavien vuosien hyödyt asiakas saa täysimääräisinä. Palvelu on tarkoitettu kotitalouksille, joiden vakuutusmaksut ylittävät 500 euroa vuodessa.

Vakuutusten kilpailuttaminen

Vakuuttava.fi on ensimmäinen palvelu Suomessa, jonka on tarkoitus helpottaa asiakkaan arkea ainakin vakuutusten kilpailuttamisen osalta. Palvelun tarkoituksena on aidosti auttaa kuluttajia vakuutusten kilpailuttamisessa sekä  tuoda asiantuntemusta vakuutustarjousten vertailemiseen. Asiakkaamme saavat avuksi vakuutusalan asiantuntijoita, joille vakuutusten sisältöjen vertailu on arkipäivää. Täysin riskitön palvelumme varmistaa sen, että kotitalouden vakuutukset ovat oikeasti kilpailukykyiset ja vastaavat sisällöltään kotitalouden todellisia tarpeita. Vakuutusten kilpailuttaminen ja tarjousten vertailu ei ole meille haaste! 

Vakuutusten kilpailuttaminen mielletään usein haastavaksi ja liian työlääksi prosessiksi. Suuri osa yksityisistä kotitalouksista kilpailuttaa vakuutukset liian harvoin tai liian suppealla otannalla. Pahimmassa tapauksessa kilpailutus jää kokonaan tekemättä suuren työmäärän vuoksi. Vakuutusten kilpailuttamisen tekee työlääksi se, että asiakkaan täytyy olla yhteydessä jokaiseen vakuutusyhtiöön erikseen. Jokaiselle kilpailutettavalle vakuutusyhtiölle kerrotaan samat asiat uudelleen ja siksi moni tyytyykin kilpailuttamaan vain 1-3 vakuutusyhtiötä.

Vakuutustarjousten pyytäminen on vain yksi vastaan tulevista haasteista. Todennäköisesti vaikein osuus asiakkaalle alkaa tarjousten vastaanottamisen jälkeen, jolloin pitäisi aloittaa niiden vertaileminen. Vakuutustarjousten vertailemisesta tekee haastavaa pelkästään jo se, että niiden ulkoasut poikkeavat huomattavasti toisistaan. Tekstiä ja numeroita on erittäin vaikea vertailla, jos suurin työ menee niiden etsimiseen useiden sivujen joukosta. Tämän lisäksi vakuutusyhtiöt käyttävät eri nimikkeitä lähes samankaltaisista vakuutusturvista, mikä hämmentää asiakasta entisestään.Vakuutusten kilpailuttaminen on yksi vaikeimmista kotitaloutta koskevista asioista ja on ymmärrettävää, että se helposti laiminlyödään. Asiakkailla ei välttämättä aina ole riittävästi asiantuntemusta vakuutusalalta kokonaisvaltaisen kilpailutuksen suorittamiseksi. 

Palvelumme kilpailuttaa seuraavat vakuutusyhtiöt: If Vahinkovakuutus, Pohjola Vakuutus, LähiTapiola, Fennia, Turva, POP Vakuutus sekä Pohjantähti.

Palvelun avulla säästät aikaa, vaivaa ja rahaa

Vakuuttava.fi kilpailuttaa kotitaloutesi puolesta kaikki vakuutusyhtiöt, vertailee saapuvat tarjoukset sekä muodostaa asiantuntijan yhteenvedon helpottamaan päätöksen tekemistä.

Asiantuntijat apunasi

Vakuutusten kilpailuttaminen mielletään usein vaikeaksi prosessiksi. Asiakkaanamme saat avuksesi vakuutusalan asiantuntijat, joiden tehtävänä on toimia puolueettomasti vain sinun etujesi mukaisesti.

Asiakkaiden tyytyväisyys korkealla tasolla

Yli 90% kilpailutuksista päätyy säästöön ja asiakkaan kannalta mieluisaan tulokseen. Tehtävämme on tarjota asiakkaille paras mahdollisen palvelukokemus.

vakuutusten kilpailuttaminen
vakuutusten kilpailuttaminen

Novum Life Oy | 2560273-7 | asiakaspalvelu@vakuuttava.fi |