Idea

Vakuuttava.fi –kuluttajan puolella ja puolesta​

vakuutusten kilpailuttaminen

Säästä aikaa – Pääsääntöisesti kuluttajat kilpailuttavat vakuutuksensa liian harvoin. Usein työmäärän vuoksi kilpailutus jää tekemättä kokonaan ja tyydytään maksamaan olemassa olevia vakuutuksia. Kilpailutamme puolestasi kaikki yhtiöt ja säästät merkittävästi aikaa.

vakuutusten kilpailuttaminen

Säästä vaivaa – Vakuutusten vertailu on työlästä ilman vakuutusalan asiantuntemusta. Pelkästään osa vakuutusturvista on nimetty eri nimikkeillä yhtiöittäin, mikä hämmentää kuluttajia entisestään. Me vertailemme hintojen lisäksi myös sisällön.

vakuutusten kilpailuttaminen

Säästä rahaa – Pelkästään vuosittaiset indeksikorotukset nostavat vakuutusten hintoja. Palvelumme kautta tehdyistä kilpailutuksista yli 90% päätyy säästöihin. Meklarina varmistamme markkinoiden parhaat hinnat suoraan pääkonttoreilta.

Vakuutusten kilpailuttaminen ja sen haasteet

Vakuutusten kilpailuttaminen mielletään usein työlääksi ja aikaa vieväksi prosessiksi. Asiakas jättää usein kilpailuttamisen tekemättä tai kilpailuttaa liian harvoin sekä liian suppealla otannalla vakuutuksensa. Valitettavan usein kuluttaja jaksaa kilpailuttaa vain muutaman vakuutusyhtiön ja asiantuntemuksen puute ohjaa hyvin nopeasti pelkkään hintavertailuun vakuutustarjouksien osalta. Työmäärää lisää merkittävästi myös se, että tarjouksen saamiseksi samat tiedot tulee ilmoittaa jokaiselle vakuutusyhtiölle erikseen. 

Vakuutusten kilpailuttamisesta tulee usein se ajatus mieleen, että onko vakuutusten kilpailuttamisesta tehty tarkoituksellisesti liian hankalaksi. Vakuutusyhtiöiden intressinä on tietenkin se, että asiakas ”nukkuu” ja tyytyy olemassa olevaan tilanteeseen. Lähes identtiset vakuutusturvat kulkevat eri nimikkeillä vakuutusyhtiöissä ja asiakkaalle toimitettavat tarjoukset ovat rakenteiltaan merkittävästi toisistaan poikkeavia, mitkä jo aiheuttavat kaiken muun lisäksi kuluttajissa hämmennystä.

Vakuuttava.fi on ensimmäinen täysin puolueeton palvelu Suomessa, joka kilpailuttaa kuluttajan puolesta kaikki vakuutusyhtiöt, vertailee saapuvat tarjoukset sekä muodostaa asiantuntija yhteenvedon. Palvelun tarkoituksena on auttaa kuluttajia vakuutusten kilpailuttamisessa ja ennen kaikkea tuoda asiantuntemusta avuksi tarjouksien vertailuun. Vakuuttava.fi tekee kilpailutusprosessin osalta kaiken työn ja asiakkaalle jää vastuulle vain päätöksen tekemisen sekä säästöistä nauttiminen.

Palvelu on asiakkaalle täysin riskitön. Asiakas maksaa palkkion vain siinä tapauksessa, jos valitsee Vakuuttava.fi- palvelun tarjoaman vaihtoehtoisen ratkaisun. Palvelua käyttävillä kotitalouksilla ei siis ole mitään hävittävää, ainoastaan voitettavaa. Asiakas voi toki edelleen käydä henkilökohtaisesti neuvottelemassa asiasta vakuutusyhtiöiden konttoreissa tai olla niihin yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse. Huomattavasti helpompaa ja vaivattomampaa on kuitenkin antaa asiantuntijoiden suorittaa vakuutusten kilpailuttaminen sekä tarjousten vertailu.

Vakuutukset ovat merkittävä kuluerä kotitaloudelle

Vakuutusmaksut ovat merkittävä osa kotitalouksien kulurakennetta, joten vakuutusten kilpailuttaminen voi tuoda ja todennäköisesti tuokin merkittäviä säästöjä. Kilpailuttamisella varmistetaan lisäksi se, että voimassa olevat vakuutukset vastaavat sen hetkistä tarvetta.Vakuutukset olisi suositeltavaa kilpailuttaa vähintään kahden vuoden välein kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Kilpailutus tulisi suorittaa mahdollisimman monen vakuutusyhtiön välillä ja vertailun tulisi keskittyä hintojen lisäksi myös muihin osa-alueisiin.

Palvelun lähtökohtainen ajatus on muuttaa vakuutuskulttuuria Suomessa pienin askelin ja tarjota kuluttajille konkreettinen vaihtoehto. Suomessa vakuutuskulttuuri on pysähtynyt hieman paikoilleen, kun taas muualla maailmassa vakuutusyhtiöitä kilpailuttavat palvelut ovat arkipäivää.

Vakuuttava.fi helpottaa vakuutusten kilpailuttamista merkittävästi. Palvelu on suunniteltu palvelemaan asiakkaita ja toimimaan aina heidän etujen mukaisesti. Palvelun avulla kuluttaja saa vihdoin oikeudenmukaisen asetelman vakuutusmarkkinoille.

Novum Life Oy | 2560273-7 | asiakaspalvelu@vakuuttava.fi |