Meklari

Vakuutusmeklari eli vakuutuksen välittäjä on puolueeton toimija, jonka tehtävänä on auttaa asiakasta vakuutuksien kilpailuttamisessa. Vakuutusmeklarina voi toimia henkilö tai yritys, jonka Finanssivalvonta on hyväksynyt vakuutuksenvälittäjärekisteriin. Rekisteriin hyväksytään vain ammatillisesti pätevät yritykset sekä henkilöt.

Novum Oy vastaa Vakuuttava.fi- palvelun kautta toteutuvien toimeksiantojen kilpailuttamisista ja tarjousten vertailuista. Novum Oy on perustettu vuonna 1991 ja on kotimainen sekä hyvämaineinen perheyritys. Yrityksellä on vahvaa asiantuntemusta asiakkaan tueksi vakuutusten kilpailuttamiseen.

Vakuuttava.fi palvelun asiakkaana käytössäsi on vakuutusalan asiantuntijoiden vankka kokemus ja osaaminen vakuutusalalta. Vakuutukset ovat usein vaikeaselkoisia ja haastavia, mutta vakuutusalan asiantuntijoille ne ovat arkipäivää.

Mitä vakuutusmeklari tekee?

Vakuutusmeklarin tehtävä on toimia vain ja ainoastaan asiakkaan edun mukaisesti. Vakuutusmeklari on vakuutusalan ja kilpailuttamisen asiantuntija, jolla on riittävä osaaminen toteuttaa aito kilpailutustilanne markkinoilla olevien vakuutusyhtiöiden kesken. Vakuutusmeklari perehtyy asiakkaan olemassa olevaan vakuutussisältöön, selvittää mahdolliset päällekkäisyydet sekä huomioi mahdolliset vakuuttamisen erityispiirteet.

Toimeksiannon saatuaan vakuutusmeklari tilaa puolustavalta vakuutusyhtiöltä asiakkaan voimassaolevat vakuutuskirjat sekä kaikki kilpailuttamisen kannalta oleelliset tiedot. Kartoituksen jälkeen vakuutusmeklari tarkastaa olemassa mm. olevan vakuutusturvan riittävyyden sekä huomioi mahdolliset päällekkäisyydet vakuutuksissa. Kokonaiskuvan avulla meklari muodostaa tiedoista sekä asiakkaan tarpeista tarjousyhteenvedon.

Tarjousyhteenveto toimitetaan vakuutusyhtiöille, mukaan lukien puolustava vakuutusyhtiö. Vakuutusyhtiöiden tehtävänä on muodostaa vakuutustarjous yhteenvedossa annettujen ohjeistusten mukaan. Vakuutustarjousten täytyy vastata mahdollisimman paljon annettua tarjouspyyntöä, jotta ne ovat vertailukelpoisia sekä vastaavat mahdollisimman paljon asiakkaan tarpeisiin. Saapuneista vakuutustarjouksista vakuutusmeklari muodostaa yhteenvedon, jossa on vertailuna sekä hinnat että vakuutusten oleellisin sisältö. Yhteenveto on asiakkaalle helposti luettava ja selkeä. Yhteenvedon tarkoitus on auttaa asiakasta lopullisen päätöksen tekemisessä. Asiakkaan päätöksen jälkeen vakuutusmeklari ottaa vastuun valittujen vakuutusten voimaansaatosta sekä irtisanomisista.

Parhaimmillaan vakuutusmeklari on tiimisi luottopuolustaja tai pelintekijä. Meklari toimii aina asiakkaan edun mukaisesti ja tuo joukkueeseen vakuutusalan syväosaamista. Puolueettomana toimijana vakuutusmeklari ei ole riippuvainen vakuutusyhtiöistä, toisin kuin esimerkiksi vakuutusyhtiöiden asiamiehet. Vakuutusmeklari saa palkkion asiakkaalta, ei vakuutusyhtiöltä.

Novum Life Oy | 2560273-7 | asiakaspalvelu@vakuuttava.fi |